fbpx

Obligacions fiscals que tota empresa ha de complir


obligacions fiscals empresa

A l’hora d’emprendre un nou negoci o de crear una nova companyia és important conèixer amb detall aquelles obligacions fiscals que tota empresa ha de complir des del primer dia.

Ja siguis una Societat Limitada, una Societat Anònima o qualsevol societat mercantil tens l’obligació de fer front a una sèrie d’impostos de forma recurrent.

Des de Vilomara&Associats, assessoria fiscal de Sant Sadurní d’Anoia, analitzem les principals responsabilitats tributàries.

 

5 obligacions fiscals d’obligat compliment per a les empreses

1. Impost de Societats

L’Impost de Societats és un tribut que fa referència als beneficis que obtenen les societats mercantils durant el seu exercici.

El tipus impositiu es calcula en funció de la base imposable dels resultats comptables de l’empresa i de les despeses deduïbles.

 

2. Retencions del IRPF

En el cas que l’empresa compti amb treballadors o contracti serveis professionals externs, tindrà el deure de presentar les retencions de IRPF de forma trimestral amb el model 111. Es presentarà també un resum anual de les retencions amb el model 190.

 

3. Impost d’Activitats Econòmiques

L’IAE grava la realització de qualsevol tipus d’activitat professional, però no totes les empreses tenen l’obligació de presentar-lo. Únicament hauran de fer-ho aquelles companyies amb una xifra de negoci superior a 1.000.000€ a partir del tercer any d’activitat, mitjançant el model 840.

Totes aquelles societats que tinguin una facturació inferior, no hauran de pagar aquest tribut.

 

4. IVA – Impost del Valor Afegit

L’IVA és l’impost que aplica tant a la venda de béns com de serveis. Es presenta de dues formes:

  • De forma trimestral 4 vegades l’any (abril, juliol, octubre i gener) amb el model 303.
  • De forma anual amb el model 390 abans del 31 de gener del següent exercici.

En aquest impost és important diferenciar entre l’IVA suportat (el que s’ha pagat als proveïdors) i el IVA repercutit (el que els proveïdors han pagat a l’empresa).

Totes aquelles despeses de l’empresa que estiguin subjectes a IVA podran desgravar-se.

 

5. Comptes anuals

És rellevant que cada empresa compti amb un llibre comptable que registri tota l’activitat econòmica.

Un registre on es reculli l’estat financer del negoci i que serà essencial per a poder presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil.

 

obligacions fiscals empresa

 

És freqüent que moltes noves empreses no estiguin familiaritzades amb aquests compromisos i que, la gran part, desconeguin la majoria de tasques, terminis i documentació necessària.

La millor forma d’estar al corrent de les obligacions fiscals de l’empresa és, sens dubte, confiant en una bona assessoria fiscal.

Externalitzar el servei et permetrà, de forma econòmica, estar al dia de qualsevol novetat i obligació empresarial. A més, et proporcionarà una tranquil·litat increïble i t’estalviarà qualsevol futura sorpresa.

A Vilomara&Associats comptem amb un equip multidisciplinar i amb més de 20 anys d’experiència en el sector fiscal.

Estarem encantats d’ajudar-te a portar un control exhaustiu de tota la teva activitat empresarial i fiscal.

Assessora’t i demana’ns pressupost sense compromís.

Related Posts