fbpx

Principals novetats 2022 en la declaració de la renda


novetats 2022 declaració de la renda

  Rendiments de capital immobiliari:

Enguany la Declaració de la Renda incorpora una casella dirigida als arrendadors que no siguin “grans tenedors”. Així, podran consignar com a despesa deduïble la quantitat de la rebaixa en la renda arrendatària.

Aquesta novetat afecta als professionals que voluntàriament haguessin acordat, a partir del 14 de març de 2020, una rebaixa corresponent a les mensualitats reportades en els mesos de gener, febrer i març de 2021. Això sí, sempre que siguin lloguers de locals a determinats empresaris i que es compleixin els requisits.

L’arrendador haurà d’informar, separadament en la seva declaració,  l’import d’aquesta despesa deduïble i el número d’identificació fiscal de l’arrendatari al qual s’hagués rebaixat la renda.

 

Ajudes i subvencions públiques:

A partir d’enguany les ajudes i subvencions públiques podran recollir-se en la declaració de l’IRPF en quatre terminis. D’aquesta manera, es podran consignar en el període impositiu en el qual s’obtinguin i en els tres següents.

Algunes de les ajudes que podran fraccionar-se són:

  • Ajudes públiques per a compensar defectes estructurals de construcció d’habitatge habitual.
  • Ajudes per a l’accés per primera vegada a l’habitatge en propietat.
  • Ajudes públiques a titulars de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol.
  • Ajudes públiques per a la primera instal·lació de joves agricultors.

 

Informar sobre criptomonedes:

Enguany l’Agència tributària obliga a reflectir en la Declaració de la Renda 2021 aquelles inversions amb criptomònades quan els ingressos obtinguts superin els 1.000 euros, tant si s’obtenen a Espanya com a l’estranger.

 

Noves deduccions sobre eficiència energètica:

Una altra novetat són les noves deduccions per a inversions en obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge o local habitual o arrendat:

  • Deducció fins a un 20% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades, amb una base màxima de deducció de 5.000 euros anuals.
  • Deducció fins a un 40% de les quantitats satisfetes per aquesta mena d’obres, de fins a un màxim de 7.500 euros anuals, sempre que les obres contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable.

També hi haurà deduccions per obres de rehabilitació que millorin l’eficiència energètica en edificis d’ús predominant residencial. El titular de l’habitatge podrà deduir-se fins a un 60% de les quantitats satisfetes, fins a un màxim de 5.000 euros anuals.

 

Deduccions per incentius en activitats cinematogràfiques i escèniques:

Hi haurà deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles de llargmetratges cinematogràfics i per producció de determinats espectacles en viu d’arts escèniques i musicals, per a aquells contribuents que realitzin una activitat econòmica des de l’1 de gener de 2021.

Estarà disponible punt per a professionals que siguin productors, com per a aquells que aportin quantitats econòmiques per a sufragar la totalitat o part dels costos de la producció sense adquirir drets de propietat intel·lectual.

Per a aplicar la deducció, el contribuent inversor haurà d’identificar al productor de l’obre en les caselles corresponents

 

Per a més informació, consulteu el nostre article sobre les Novetats fiscals importants per al 2022, o contacteu amb nosaltres.

 

Related Posts