fbpx

Tot el que necessites saber sobre la declaració de la renda 2020


renta 2020

La campanya de la declaració de la renda 2020 ja està en marxa i aquesta vegada, més que mai, toca posar el màxim d’atenció perquè no se’ns escapi res.

Després d’un any marcat per la crisi del COVID, hi ha particularitats que influiran en la renda dels contribuents, com per exemple, els ERTOS, els canvis en les deduccions, les herències rebudes o l’ingrés mínim vital, entre d’altres.

Des de Vilomara&Associats, analitzem alguns dels aspectes que s’han de tenir en compte i que poden influir en l’actual declaració de la renda.

Campanya de la declaració de la renda 2020

PLANS DE PENSIONS

Serà possible desgravar les aportacions a un pla de pensions fins a un màxim de 8000€. La novetat és que a partir d’aquest exercici, les aportacions quedaran limitades a un màxim de 2000€ per persona i any.

MATERNITAT

Aquelles mares amb fills menors de 3 anys que duguin a terme una activitat per compte pròpia o per compte d’altres, i sempre que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social o mutualitat, tindran dret a percebre 1200€ anuals.

Per contra, les mares que es trobin en ERTO no tenen dret a percebre cap deducció durant els mesos que aquest duri.. No s’aplica a mares que estiguin en ERTO de reducció de jornada.

INGRÉS MÍNIM VITAL

El primer any de l’ingrés mínim vital ha deixat alguns dubtes al respecte. Aquestes són les mesures acordades:

  • Tota la unitat de convivència haurà de presentar la declaració de la renda.
  • Únicament aquelles persones que superin la quantitat de 11.279€ de beneficis de rendiment de treball, hauran de declarar i tributar l’excés. Els altres casos estaran exempts de pagar impostos.

AJUDES REBUDES

Les ajudes rebudes per part de la Generalitat derivades de la COVID-19 es tindran que declarar a la declaració de renda.

ELS ERTOS

S’ha obert un debat entorn als ERTOS. I és que a la totalitat d’ingressos dels contribuents se li aplicarà la retenció corresponent. És a dir, els treballadors afectats per l’ERTO de 2020, quan liquidin el seu saldo anual amb Hisenda, hauran de pagar tot allò que no se’ls hi ha retingut durant l’any. Un esforç per a molts en un moment complicat.

DESPESES DELS COTXES

Sol aquells autònoms o professionals, que utilitzen el cotxe per una activitat econòmica, podran desgravar-se les despeses relatives a la compra i al manteniment d’un vehicle. Al igual que aquelles persones que destinin l’ús del vehicle comprat al transport de persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.

HABITATGES HERETATS

Han sigut molts els habitatges que s’han heretat en l’últim any com a conseqüència de la pandèmia. Doncs bé, tots ells s’hauran de declarar a la renda.

Això sí, es podran desgravar algunes despeses relacionades amb el difunt, com per exemple, aquelles que provinguin de l’enterrament.

 

Aquestes són sol algunes qüestions a tenir en compte en la declaració de la renda. Des de Vilomara&Associats sempre recomanem recórrer a professionals per tal de poder obtenir una declaració correcta, legal i sense imprevistos.

Si encara tens pendent de fer-la, no dubtis en contactar amb nosaltres. Ens ocuparem de preparar i presentar la teva declaració sense cap complicació.

 

Related Posts