fbpx

Passos per a canviar d’administrador de comunitats


Una de les preguntes més freqüents per part dels usuaris que volen contractar els nostres serveis d’administrador de comunitats, és com han de fer per canviar el seu administrador actual.

El procés pot semblar difícil i llarg, però la realitat és molt diferent. Qualsevol veí de la propietat pot demanar un canvi d’administrador, seguint en ordre uns passos molt senzills.

A continuació us expliquem aquest procés pas per pas:

 

Pas 1. Convocació de la junta i presentació de la proposta

Tal com hem comentat en el paràgraf anterior, qualsevol veí pot presentar la proposta de canvi d’administrador de propietats.

Per a tal, s’ha de convocar una junta seguint els criteris següents:

– La junta és convocada pel president de la comunitat.

– O el 25% dels veïns decideixen convocar una Junta General Extraordinària expressant clarament el motiu, dia, hora i localització de la junta. A més, s’haurà de notificar correctament a tota la resta de veïns.

El més idoni es realitzar aquesta junta internament amb els propietaris i que tothom pugui expressar la seva opinió obertament.

 

Pas 2. Votació

Un cop establerta la junta, s’haurà de procedir a explicar els motius pels quals es vol substituir l’actual administrador.

Un cop tot això està establert, es procedirà a la votació. Es necessiten un 50,1% dels vots a favor per tal que la proposta es tiri endavant.

Tenir una o diverses propostes de nou administrador preparades és molt recomanable per tal d’aprofitar la reunió i poder avançar en les decisions. Si aquest és el cas, es pot utilitzar la mateixa junta per aprovar el nou administrador, el qual s’encarregarà de tirar el procés de transició endavant.

 

Pas 3. El comunicat i el traspàs de la documentació

Un cop presa la decisió i firmada l’acta, s’haurà de comunicar a l’actual administrador de la seva destitució amb un mes mínim d’antelació.

Si existeix un contracte vigent s’ha d’abonar la indemnització corresponent.

Tota la documentació de la comunitat haurà de ser traspassada d’un administrador a l’altre. Establir una data per al traspàs de tota la documentació per part de l’administrador substituït és clau perquè el nou administrador tingui tot llest per començar a treballar per a la comunitat.

 

Següents passos

Un cop s’ha realitzat el canvi, les següents accions haurien de dur-se a terme per tal de garantir una transició i establiment correcte del nou administrador:

– Convocació d’una nova junta de presentació
– Aprovació dels comptes previs
– Propostes de millores en l’administració

 

 

A Vilomara&Associats oferim una gestió integral de les comunitats de propietaris.

Comptem amb el personal més qualificat i els mitjans més eficients per tal de mantenir els seus comptes clars i la seva finca en ordre.

Contacti amb nosaltres sense cap compromís i li donarem més detalls sobre els nostres servies.

Related Posts