fbpx

Per què és important la prevenció de riscos laborals


S’entén com la prevenció de riscos laborals aquelles activitats o mesures que una empresa pren a l’hora de preveure o evitar els riscos que es poden derivar de la feina que es realitza.

Es regula en la llei 31/1995, la qual estableix que la prevenció de riscos laborals és fonamental, tant per garantir el bon funcionament de l’empresa com la salut dels qui hi treballen.

Però, per què és realment important comptar amb aquest servei?

 

La importància de la prevenció de riscos laborals

 

D’acord amb l’OMS, Organització Mundial de la Salut, la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social. És a dir, no només fa referència a la manca de malalties.

La combinació d’un benestar complet de l’individu tant a dins com a fora de la feina, assegura, gairebé, l’èxit en els diferents àmbits.

Comptar amb un servei de prevenció de riscos laborals per a la teva empresa, et proporcionarà els següents beneficis:

 

  • Reducció de la sinistralitat laboral

A través de la creació de plans de prevenció de riscos laborals els sinistres es reduiran. S’haurà de dur a terme una correcta anàlisi de tot allò que l’empresa pot modificar per a millorar la seguretat dins d’aquesta.

  • Disminució de les baixes laborals

Totes aquelles mesures que es recomana prendre en la prevenció de riscos laborals, com ara atendre correctament al treballador, es veuran reflectides en la disminució del nombre de baixes.

  • Adaptar el treball a la persona

Concretament en la concepció dels llocs de treball, així com en l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció. D’aquesta manera s’aconseguirà atenuar el treball monòton i repetitiu, reduint els efectes del mateix en la salut dels treballadors.

  • Treballadors més satisfets

En el moment que el treballador se sent segur a la seva feina, la seva satisfacció i motivació incrementa.

  • Evitaràs sancions per incompliments de la llei

Independentment que hi hagi un accident o no a l’empresa, es pot produir una inspecció amb el propòsit de conèixer si es compleix amb la normativa. En el cas que no es compleixi, es poden prendre mesures administratives, penals o civils.

 

Així doncs, les empreses amb un servei de riscos de prevenció laboral es beneficien de:

– Evitar riscos.
– Evolució dels riscos que no es puguin evitar.
– Combatre els riscos a l’origen.
– Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
– Substituir allò que es consideri perillós pel que comporti poc o cap perill.
– Planificació de la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions laborals i la influència dels factors ambientals en el treball.
– Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual.
– Donar les degudes instruccions als treballadors.

 

prevenció riscos laborals

 

A Vilomara&Associats estem compromesos amb la importància de la llei de prevenció de riscos laborals. No només en el compliment d’aquesta, sinó en fer que sigui una part fonamental de l’empresa.

Disposem de personal altament qualificat, amb motivació i experiència. Ens adaptem a les necessitats de cada client oferint les millors alternatives possibles.

T’agradaria comptar amb un servei de prevenció de riscos laborals? No dubtis en visitar la nostra oficina de Sant Sadurní d’Anoia perquè et puguem informar en tot allò que desitgis.

Related Posts